Καστοριά

Καστοριά – Υπόμνημα προς Ν. Κεραμέως: “Η απαξίωση και η υποτίμηση των Μελών μας είναι πρωτοφανής”

«Η απαξίωση και η υποτίμηση των Μελών μας είναι πρωτοφανής. Παρακαλούμε για την άμεση επίλυση και με αναδρομική ισχύ των προαναφερθέντων θεμάτων – προβλημάτων» επισημαίνουν στο υπόμνημά τους τα μέλη ΕΔΙΠ των πρώην Τ.Ε.Ι.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΑ ΣΕ Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Καστοριά 15-07-2019

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. Ν. Κεραμέως

Αξιότιμη κα. Υπουργέ,Σας συγχαίρουμε για τα νέα Σας καθήκοντα ως Υπουργός και ευχόμαστε να επιτύχετε στο δύσκολο έργο Σας.

Καταθέσατε την 12η Μαρτίου του 2018, το υπ. αριθ. πρωτοκόλλου 681, έγγραφο στη Βουλή των Ελλήνων, σχετικό με θέματα που ταλάνιζαν και εξακολουθούν να ταλανίζουν τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Τ.Ε.Ι. και των πρώην Τ.Ε.Ι. που μετατράπηκαν ή εντάχθηκαν σε Πανεπιστήμια.

Συγκεκριμένα, τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των ΤΕΙ και Πανεπιστημίων, ενώ έχουν το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4009/2011 άρθρο 29 παρ. 2, ο Ν. 4223/2014 άρθρο 68 παρ. 3 και ο Ν. 4223/2014 άρθρο 68 παρ. 3) και δεν υφίσταται καμιά διάκριση – διαφοροποίηση καθηκόντων και προσόντων Τους, εντούτοις ο μισθός, οι απολαβές και τα επιδόματα διαφοροποιούνται αισθητά και εις βάρος των μελών Ε.ΔΙ.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Το δε έγγραφο που καταθέσατε δεν έλαβε εξ’ όσων γνωρίζουμε απάντηση. Ελπίζουμε λοιπόν, τώρα που Εσείς αναλάβατε το Υπουργείο ως Υπουργός, να επιληφθείτε των θεμάτων αυτών και να εγκαινιάσετε ένα νέο ήθος και νοοτροπία.Συνοπτικά, δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ακόμη:

 Ίδιο μισθολόγιο για όλα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

 Ίδια βαθμολογική εξέλιξη από το βαθμό Δ στο βαθμό Α.

 Χορήγηση του επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας. Δίκαια αιτήματα που δεν έγιναν πράξη. Μάλιστα, δύο (2) φορές, σε διαφορετικά νομοσχέδια, διατάξεις που θεράπευαν το πρόβλημα μας αποσύρθηκαν. Πλέον δε τούτων, με την ένταξη των Τ.Ε.Ι. στα Πανεπιστήμια, η διάκριση συνεχίζεται και εντός των ίδιων των Πανεπιστημίων, καθώς τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. που εντάχθηκαν από τα Τ.Ε.Ι. στα Πανεπιστήμια αμείβονται με το καθεστώς των Τ.Ε.Ι.

alfavita.gr

 

Back to top button