Σήμερα: Nusa & Pavi Live στο Day-Din!

Το δυναμικό δίδυμο από το Βελιγράδι έρχεται για πρώτη φορά στην Καστοριά μετά την επιτυχημένη του περιοδεία στην Ιταλία να μας χορέψει σε ρυθμούς Jazz, Swing, Gypsy, Balkan.
Να είστε όλοι εκεί!!!

https://www.facebook.com/daydincafe/?__tn__=kC-R&eid=ARD8JBbUKzsafAyD9yHbvKuL_TMGDbybj8iTOkSNowLuVLqHZ5I2CfChoOW0Nswvp-xwTBg9Jc9dG15v&hc_ref=ARQUCKB6kU2EyR77r_kH2dU5cubA_5ZEVRRZAQcYMatFVtu32WnoLYZNbf7-BbFb2Tw&fref=tag&__xts__[0]=68.ARCQk3gG1jVBYr3fKvunooVJc2HX2jougQ33lLDTHp8JaRIpTFYXCEO4ZW-6NTdJbm6P0Mj8v25WgbKzNxnmyLzfNT1QuvLAXXmxQsTiqre270hbYySkzSyPDi_fr0cx9T7C_VUOM69WFwrwzxNYZBLSceQE1TQKwSa4nYQYLkbJTxiLAaYoqT8pHM509dQnyOAsvXn-Or5aIiRIeqow7MUlirq8x78fXO9RHjT2G-drBfnLaZ3ISCr28WMiSjNPdvCI8D1SJu8rVvH6ugS125ytnv6GAwor7oTKziLr2f2qo9xwzQ7ZfrK4wLeqAn7CxRDegtKw17g3r8B39W8uoVbEH9UzNGpcLJORxkF6s8xWrNeKu7NEps_saNIkfDM5QX0W1xIUH7Co-gb27zFX2EAVsnxnuUhIoRRTY4h2hzWmJoYkUA