Μια γειτονιά, δύο φωτογραφίες με 34 χρόνια διαφορά

Φωτογραφίες από το 1985 και σήμερα Του Δημήτρη Τσουρτσούλα