ΕλλάδαΚαστοριά

Ο ρόλος των ΜΜΕ στην πρόληψη της αυτοκτονίας

Σύμφωνα με στοιχεία του Δικτύου Πληροφόρησης του Κέντρου για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 καταγράφηκαν 64 αυτοκτονίες (52 άντρες και 12 γυναίκες). Ο αντίστοιχος αριθμός για το 2015 ήταν 58 αυτοκτονίες. Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω αριθμοί δεν αντικατοπτρίζουν τον πραγματικό αριθμό όλων των αυτοκτονιών που έχουν συμβεί κατά το ανωτέρω διάστημα και υπολογίζεται ότι στα επίσημα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ για την εν λόγω περίοδο οι καταγεγραμμένες αυτοκτονίες θα είναι περισσότερες.

Κατά την καταγραφή των δεδομένων, το Δίκτυο Πληροφόρησης συνέλεξε 107 άρθρα που δημοσιεύτηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα οποία αφορούσαν ειδήσεις αποπειρών αυτοκτονίας ή ολοκληρωμένων αυτοκτονιών. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι παρά τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε πολλά δημοσιεύματα υπήρχε αναλυτική περιγραφή της μεθόδου αυτοκτονίας, φωτογραφίες με ακατάλληλο περιεχόμενο ενώ παράλληλα σε κανένα από τα δημοσιεύματα δεν αναφέρονταν πηγές βοήθειας για άτομα που σκέφτονται την αυτοκτονία ή βιώνουν την απώλεια κάποιου δικού τους προσώπου.

Γνωρίζουμε και είναι ερευνητικά τεκμηριωμένο ότι συγκεκριμένοι τρόποι δημοσίευσης των αυτοκτονιών μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα αυτοκτονίας σε ευάλωτα άτομα και το μέγεθος της αύξησης σχετίζεται με την ποσότητα, τη διάρκεια και την έμφαση που δίνεται στην είδηση από τα ΜΜΕ. Ο κίνδυνος για επιπρόσθετες και για μιμητικές αυτοκτονίες αυξάνεται όταν δημοσιεύεται σαφώς η μέθοδος αυτοκτονίας, όταν χρησιμοποιούνται δραματικές εικόνες ή τίτλοι, όταν μια αυτοκτονία δημοσιεύεται εκτενώς και επαναλαμβανόμενα και όταν η αυτοκτονία παρουσιάζεται σαν μια ηρωική ή εντυπωσιακή πράξη.

Η προσεκτική, ακόμα και σύντομη, αναφορά των ΜΜΕ στην αυτοκτονία, μπορεί να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού, στη διόρθωση εσφαλμένων αντιλήψεων για την αυτοκτονία και μπορεί να ενθαρρύνει εκείνους που είναι ευάλωτοι ή βρίσκονται σε κίνδυνο να αναζητήσουν βοήθεια.

Θεωρείται, λοιπόν, επιτακτική η αναφορά της Γραμμής Παρέμβασης για την Αυτοκτονία – 1018 σε κάθε δημοσίευση περιστατικού αυτοκτονίας, σύμφωνα με τη σχετική δεοντολογία.

Το Κέντρο για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας έχει εκδώσει στα ελληνικά τον οδηγό του Π.Ο.Υ. «Πρόληψη της Αυτοκτονίας – Μια πηγή ενημέρωσης για τους επαγγελματίες των ΜΜΕ» τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σύντομα θα διανεμηθεί επίσης η ανανεωμένη έκδοση των συστάσεων για την ορθή δημοσίευση ειδήσεων αυτοκτονίας σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, στην οποία η ΚΛΙΜΑΚΑ συμμετέχει ως εθνικός αντιπρόσωπος φορέας, και την Αμερικανική Ένωση για την Αυτοκτονία.

suicide-help.gr

 

Back to top button