Τι είναι το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας που λειτουργεί μέσα στο Νοσοκομείο Καστοριάς

Επειδή διαπιστώνουμε ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, (πρώην γραφείο του Πολίτη), το οποίο την τελευταία διετία έχει αναβαθμιστεί και λειτουργεί στον ισόγειο χώρο του Νοσοκομείου μας δίπλα από την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων, η Διοίκηση του Γ. Νοσοκομείου Καστοριάς, σας ενημερώνει σχετικά:

Το εν λόγω γραφείο, υπάγεται απευθείας στον Διοικητή του Νοσοκομείου και εί­ναι αρμόδιο για την υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση των προσερχόμενων ασθενών και των συνοδών τους, για την διοικητική υποστήριξη τους, την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτησή τους, καθώς και για την ενημέρωση των κανόνων λειτουργίας του Νοσοκο­μείου και του ΚΕΦΙΑΠ Άργους Ορεστικού.

Επίσης, είναι υπεύθυνο για τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων, την παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και τη λήψη ευχαριστηρίων από ικανοποιημένους πολίτες.

Παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στο εν λόγω γραφείο προς εξυπηρέτησή σας, ή να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη  κ. Νάκα Βασιλική στο 24673-50685.

Ο Διοικητής

Αντωνιάδης  Βασίλειος