Πανηγύρι στη Χρυσή πριν 15 χρόνια (βίντεο)

Ωριαίο βίντεο από το πανηγύρι Μεταμόρφωση του Σωτήρος στη Χρυσή 6/8/2004