Εορτασμός της “Μεταμορφώσης του Σωτήρος” στην Κορησό (φωτογραφίες)

Στο παρεκκλήσι της “Μεταμορφώσης του Σωτήρος” στην Κορησό