Η Δημοτική Βιβλιοθήκη πήγε Λαογραφικό Μουσείο (φωτογραφίες)

Παρουσίαση και περιγραφή των παραδοσιακών επαγγελμάτων και συσχέτισή τους με επαγγέλματα της σημερινής εποχής.
Επίσκεψη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Λαογραφικό Μουσείο Καστοριάς και παρατήρηση αντικείμενων, που χρησιμοποιούσαν παλιότερα.
Μαζί με την Ειρήνη, τη Μαρία τη Χαρά & την Κατερίνα.