Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καστοριάς

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων καταστήματοςΔιατήρηση ή μη περιπτέρου – Κοπή δένδρων – Σχεδία Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ)

Την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καστοριάς, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

1 Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ. Κ. Χιλιοδένδρου.
2 Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ. Κ. Αγίας Κυριακής.
3 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διατήρηση ή μη κενωθείσας θέσης περιπτέρου στη Δ.Κ. Καστοριάς.
4 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη μέτρων προστασίας (κοπή ή μη δένδρων) στη Δ.Κ. Καστοριάς.
5 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή τριών δένδρων για τη διάνοιξη οδού στη Δ. Κ. Μανιάκων.
6 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την παράταση χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης “ΣΧΟΟΑΠ Δ. Ε. Μεσοποταμίας”.
7 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την παράταση χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης “ΣΧΟΟΑΠ Δ. Ε. Αγίων Αναργύρων”.
 

 

 

 

 

 

O Πρόεδρος της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

Καπρής Δημήτριος