3η Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας Καστοριάς

“Οικοτρόπιο”: Σύλλογος Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας Καστοριάς