ΔΟΥ Καστοριάς: Ποιες ημέρες δε θα γίνονται συναλλαγές λόγω μεταστέγασης

Λόγω μετεστέγασης της ΔΟΥ Καστοριάς σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα,
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 26, 27, 28, 29 και 30 Αυγούστου 2019, αντίστοιχα, δεν θα πραγματοποιηθούν συναλλαγές με το κοινό.
Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν στις παραπάνω ημέρες, παρατείνονται σύμφωνα με την αριθμ.: 1026510/1658/370/Α0014/26-03-2002 (Β΄ 524) απόφαση Υπουργείου Οικονομικών.
Επομένως οι ημερομηνίες μετάθεσης εκπλήρωσης υποχρεώσεων είναι: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 2, 3, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2019.
Καστοριά 08 Αυγούστου 2019-08-09
Ο Προϊστάμενος ΔΟΥ Καστοριάς
ΣΤΟΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

 

shares