Διήμερες εκδηλώσεις στην Τσάκωνη

Από τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Τσάκωνης

14 & 15 Αυγούστου και ο Νίκος Γρηγοριάδης