Παλιά Καστοριά: Μεταφορά της εικόνας της Παναγίας με το μοτόρι

Μεταφορά της εικόνας της Παναγίας από τον Σταυρό προς την Μαυριώτισσα με το μοτόρι, το 1960

Αρχείο του Κ. Μπάκαρη

 

shares