Ποιους θεωρούν υπεύθυνους οι νέοι για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Τα αποτελέσματα γερμανικής έρευνας

Ο καθένας μας ξεχωριστά είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος, είναι η άποψη που συμμερίζεται η μεγάλη πλειονότητα των νέων ανθρώπων στη Γερμανία.

Αυτό πιστεύει περίπου το 61% των ερωτηθέντων ηλικίας 14 ως 22 ετών στη Γερμανία όπως έδειξε δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του ομοσπονδιακού υπουργείου Περιβάλλοντος.

Την ίδια ώρα στην ερώτηση ποιος μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, περίπου οι μισοί που ρωτήθηκαν απάντησαν η βιομηχανία και το 48% η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Αυτών των δύο ακολουθούν οι πόλεις, τα μέσα ενημέρωσης, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι επενδυτές και η επιστημονική κοινότητα, σύμφωνα με την έρευνα αυτή, η οποία επέτρεπε στους ερωτηθέντες να επιλέξουν τρεις απαντήσεις.

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα και οι κλιματικές αλλαγές αντιμετωπίζονται ως θέματα μεγάλης προτεραιότητας μεταξύ των νέων στη Γερμανία, με το 45% από αυτούς να θεωρεί «πολύ σημαντικά» τα προβλήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα και ένα περαιτέρω 33% να τα θεωρεί «αρκετά σημαντικά» σε σύνολο 78%.

Την ίδια ώρα αυτοί που ρωτήθηκαν δεν έχουν καλή γνώμη για τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις, οι πολιτικοί και οι ιδιώτες όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Μόνον ένα 15% δήλωσε ότι η βιομηχανία κάνει «αρκετά», ενώ το 22% δήλωσε το ίδιο για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και το 21% για τους ιδιώτες εν γένει.

ΑΠΕ