Το πρώτο teaser από την ταινία του Γιάννη Τσότσου «Rihlati» (φωτογραφίες – βίντεο)

Rihlati (το ταξίδι μου)
Κάπου, κάποιος, κάποια….
πόλεμος , αποχωρισμός ,
φόβος. Βλέπουμε την ζωή
κάποιων ανθρώπων από
διαφορετικές οπτικές στον
πόλεμο. Δεν γνωρίζουμε
πως τους λένε , δεν
γνωρίζουμε πού είναι ,
μπορεί να είναι στην Συρία
, μπορεί να είναι στην
Αθήνα , μπορεί να είναι
οπουδήποτε.
Μεταναστεύουν, φεύγουν
από τους δικούς τους , από
το σπίτι τους, ίσως και να
να μην τους δουν ποτέ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ, δεν
μπορούν να κάνουν
αλλιώς.

Καστοριά: “Rihlati” νέα ταινία από τον Γιάννη Τσότσο