Το 3rd Fashion Gala του Παναγιώτη Ιντζίδη (βίντεο)

Βίντεο από το 3rd Fashion Gala του Παναγιώτη Ιντζίδη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 στο Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας
Βίντεο: Θάνος Φράσιας