Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοτόμηση συνιδιόκτητου δασοκτήματος «Λαμπανόβου» Λάγκας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως εξ αδιαιρέτου δάσους «Λαμπανόβου» Λάγγας (ή Λάγκας), Δήμου Άργους Ορεστικού, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη ξυλεμπόρου- εργολάβου, που θα προβεί στην υλοτόμηση της συστάδας 3 του δασοκτήματος ΛΑΜΠΑΝΟΒΟΥ Λάγκας του Συν/σμού, 3.332 κ.μ. (κυρίως δρυός), και την εκμετάλλευση της ξυλείας αυτής, για δική του χρήση (χρήσιμη ξυλεία- καυσόξυλα) σύμφωνα με την τροποποίηση της μελέτης διαχειρίσεως του Συν/σμού, περιόδου 2013- 2022.

Η ορισθείσα επιτροπή του Συν/σμού (πρακτικό: 8/ 23- 8- 2019) θα διενεργήσει τον σχετικό διαγωνισμό στο καφενείο του χωριού Λάγκας, Δήμου Άργους Ορεστικού- Καστοριάς, την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες 11:00πμ- 13:00μμ.

Αν ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος από την επιτροπή, θα γίνει την επόμενη Κυριακή 15-9-2019 στον ίδιο χώρο, με τους ίδιους όρους και την ίδια διαδικασία.

Ως ελάχιστη τιμή έναρξης του πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των τριάντα τριών (33) ευρώ ανά κυβικό μέτρο της προβλεπόμενης για υλοτόμηση ξυλείας.

Οι ενδιαφερόμενοι ξυλέμποροι- εργολάβοι που θα λάβουν μέρος σ’ αυτόν τον διαγωνισμό, θα πρέπει να προσκομίσουν «εγγυητική επιστολή» των χιλίων ευρώ (1.000) από το ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή από ένα άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα.

Για τους όρους της προκήρυξης και για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: α) 2467081432 και β) 6978170442 (Πρόεδρος Συν/σμού).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συν/σμού

Πρόεδρος του Συν/σμού

Κίτσος Αλέξανδρος

Ανακοίνωση του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού δάσους «Λαμπανόβου»