Συγχαρητήρια του Ζήση Τζηκαλάγια στους επιτυχόντες στις πανελλήνιες

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελληνίων εξετάσεων οι μαθητές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτούς που πέτυχαν τον στόχο τους και σε αυτούς που δεν ευοδώθηκε η επιλογή τους είτε περνώντας κάπου που δεν το επιθυμούσαν, είτε πουθενά επειδή δεν το είχαν δηλώσει.
Σε αυτούς που ξεκινούν την ακαδημαϊκή τους ζωή και σε αυτούς που θα ξαναπροσπαθήσουν.
Συγχαίρω τους επιτυχόντες και σε όλους εύχομαι να έχουν υγεία, ψυχική δύναμη και θετική διάθεση για την ζωή που είναι μπροστά τους. Εμείς ως πολιτεία έχουμε υποχρέωση: α) να κάνουμε την ανωτάτη παιδεία ποιοτικότερη βγάζοντας επιστήμονες που να μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά στο περιβάλλον της κοινωνίας που θα βρεθούν αποφοιτώντας και είναι τουλάχιστον πανευρωπαϊκό, β) οι πτυχιούχοι να έχουν την δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης στην αγορά εργασίας, και γ) να φροντίζουμε συνεχώς ο επαγγελματικός προσανατολισμός να εμπεδώνεται από την πρώιμη μαθητική ζωή έτσι ώστε να δημιουργήσουμε κουλτούρα στροφής στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση για την οποία η χώρα έχει μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά και οι νέες γενιές θα έχουν σίγουρες ευκαιρίες αξιοπρεπούς αποκατάστασης.