900.000 ευρώ για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καστοριάς (φωτο)

Ένταξη σε πρόγραμμα και χρηματοδότηση του Νομικού Προσώπου του Δήμου Καστοριάς με 900.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την προσαρμογή των λειτουργούντων παιδικών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης τους.