Γυναίκα ανέλαβε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου

Η εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου

Τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεστορίου συνήλθαν χθες Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 σε ειδική συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του συμβούλου της πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, κ. Μπαμπούλη Δημητρίου και με αποκλειστικά θέματα την εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Σε κλίμα ενότητας και με τη στήριξη του συνόλου των δημοτικών συμβούλων από όλες τις παρατάξεις αναδείχθηκαν Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Σουκαλοπούλου Ανδρομάχη, Αντιπρόεδρος η κα Σινάνη Χάϊδω και Γραμματέας ο κ. Κεραμάρης Αργύρης.

Στη συνέχεια εξελέγησαν τα 4 τακτικά και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μελή της Οικονομικής Επιτροπής. Ειδικότερα θα συμμετέχουν ως τακτικά μέλη οι δημοτικοί σύμβουλοι από τον συνδυασμό «Πρωτοβουλία για τον Δήμο Νεστορίου» κ. Μπαμπούλης Δημήτριος, κ. Τοτονίδης Ιωάννης, κ. Σουκαλόπουλος Σπύρος και από την παράταξη «Δήμος Νεστορίου Η επόμενη μέρα» ο κ. Δημητριάδης Κωνσταντίνος. Με τον Δήμαρχο κ. Γκοσλιόπουλο Χρήστο, ως Πρόεδρο, και τους εκάστοτε δύο Αντιδημάρχους, που την πρώτη περίοδο αναλαμβάνουν η κα Νταούτη Ιωάννα και ο κ. Καραβασίλης Γεώργιος, συγκροτούν την επταμελή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νεστορίου.