Έπεσε δένδρο στη Λεωφόρο των Κύκνων

Μια μεγάλη ιτιά κατέπεσε στο πεζοδρόμιο στη Λεωφόρο των Κύκνων, ακριβώς απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο