Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Ξεκίνησε το μητρώο ασθενών

Ο Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας Καστοριάς ενημερώνει:

Ξεκίνησε το μητρώο ασθενών για τους πάσχοντες από απομυελινωτικές παθήσεις, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας και άλλες παρόμοιες παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, ξεκινά να καταρτίζεται στον ΕΟΠΥΥ από τις 17 Ιουλίου.

Πρόκειται για νέα ηλεκτρονική εφαρμογή στην οποία οι θεράποντες γιατροί καλούνται να εγγράψουν τους ασθενείς που παρακολουθούν, και οι οποίοι χρειάζονται αναλώσιμα υγειονομικά υλικά.

Οι ιατρικές ειδικότητες στις οποίες απευθύνεται η νέα εφαρμογή περιλαμβάνει τους γενικούς γιατρούς, ουρολόγους, παθολόγους, νευρολόγους, παιδιάτρους, νευροχειρουργούς και γιατρούς Φυσικής ιατρικής και Αποκατάστασης.

Η διαδικασία

Όπως προβλέπεται στη σχετική ενημερωτική εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ σημειώνεται ότι ο Οργανισμός, προχώρησε στη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής στην οποία θα γίνεται η καταγραφή των ασθενών με απομυελινωτικές νόσους και συγκεκριμένα των ICD-10: G35 – πολλαπλή σκλήρυνση, G36 – άλλες οξείες διάχυτες απομυελινωτικές παθήσεις και G37 – άλλες απομυελινωτικές παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Στην εφαρμογή θα πρέπει να εγγραφούν από τους θεράποντες ιατρούς τους οι ασθενείς που πάσχουν από τα ανωτέρω νοσήματα και λαμβάνουν αναλώσιμα υγειονομικά υλικά από τον ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα ο πιστοποιημένος στο μητρώο του ΕΟΠΥΥ γιατρός Νευρολόγος, Παιδίατρος, Νευροχειρουργός, Ιατρός Φυσικής ιατρικής και Αποκατάστασης, με τους ίδιους κωδικούς που χρησιμοποιεί για την έκδοση γνωματεύσεων εισέρχεται στην ιστοσελίδα www.eopyy.gov.gr στο πεδίο «ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ» – «ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΝΣ» και εν συνεχεία ακολουθεί τις συνημμένες οδηγίες για την καταχώρηση του ασθενούς στο μητρώο.

Όσον αφορά τη συνταγογράφηση υγειονομικού υλικού και όχι την αρχική ένταξη στο μητρώο, πέραν των προαναφερθέντων ειδικοτήτων, περιλαμβάνονται ο γενικός γιατρός, ο ουρολόγος και ο παθολόγος.

Όταν ένας ιατρός προσπαθήσει να δημιουργήσει νέο φάκελο ασθενή, θα ενημερώνεται από το σύστημα αν είναι ήδη καταχωρημένος η όχι.

Η ανωτέρω διαδικασία είναι υποχρεωτική, καθώς σε περίπτωση που ο ασθενής/ασφαλισμένος δεν είναι καταχωρημένος στο μητρώο, τότε δεν θα είναι δυνατόν να εκδοθεί γνωμάτευση για τα αναλώσιμα υλικά που αφορούν στις ανωτέρω παθήσεις.

Αναφορικά με τεχνικά προβλήματαπου πιθανόν προκύψουν ο ΕΟΠΥΥ καλεί τους θεράποντες γιατρούς να απευθύνονται στο [email protected], ενώ για άλλες παρατηρήσεις ή ζητήματα που αφορούν τη διοικητική διαδικασία να απευθύνονται στο Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Αναπτυξιακών Έργων στο [email protected]

Αναλυτικότερη ενημέρωση γίνεται μέσω των Οδηγιών χρήσης της εφαρμογής του Μητρώου Ασθενών Απομυελινωτικών Παθήσεων του ΚΝΣ, που επισυνάπτονται εδώ.

Στην ίδια απόφαση σημειώνεται ότι το μητρώο θα τεθεί σε εφαρμογή από 17/7/2019.