Ευχαριστίες για την ανεύρεση της Σοφίας Κυράζου

Η συγχωριανή μας βρέθηκε.
Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια.
Αστυνομία, φορείς, οργανώσεις, την ομάδα διάσωσης, ιδιώτες, εθελοντές. Ελπίζουμε να μη χρειαστεί να κινητοποιηθούμε ξανά για δυσάρεστα γεγονότα.
Εκπολιτιστικός  Σύλλογος Πολυκάρπης Δημιουργία