200 ευρώ το μήνα από τον ΟΑΕΔ για ένα χρόνο (προϋποθέσεις – δικαιούχοι)

Ειδικό επίδομα 200 ευρώ το μήνα χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε μακροχρόνια ανέργους.

Προϋποθέσεις – Δικαιούχοι:

 • Ηλικία από 20 μέχρι 66 ετών
 • Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας
 • Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις), και υποβάλλουν την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας 2 μηνών, από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης
 • Οι τακτικά επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων αίτηση, μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής

Προσοχή: Δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των 12 μηνών.

 • Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Έτσι π.χ. για το δικαιούχο που έχει 2 ανήλικα τέκνα, το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 11.172,16 (10.000 + 586,08 + 586,08 = 11.172,16) ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, εντός αποσβεστικής προθεσίας 2 μηνών από τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

 1. Αίτηση του δικαιούχου προς την Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του ή της τελευταίας επιδότησης αυτού
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προ-προηγούμενου της άσκησης φορολογικού έτους, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ή απλή φωτοτυπία του ως άνω εκκαθαριστικού σημειώματος, που συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1589/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων ή εκτύπωση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXISNET, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου
 4. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κ.λ.π.)
 5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα
 6. Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.

aftodioikisi.gr

2 Σχόλια

 1. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανέργων.

  Αυτοί που πραγματικά έχασαν την δουλειά τους και που παίρνουν το επίδομα για μικρό διάστημα και που με την πρώτη ευκαιρία που θα τους δοθεί, θα πάνε στην επόμενη δουλειά.
  Αυτή η κατηγορία ανέργων βεβαίως να πάρουν το επίδομα για κάποιο διάστημα, γιατί δεν το βλέπουν σαν εισόδημα, αλλά σαν ένα βοήθημα μέχρι να βρουν δουλειά είτε μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ είτε μόνοι τους.

  Υπάρχει όμως και η δεύτερη κατηγορία των εκ πεποιθήσεως ανέργων.
  Δηλαδή αυτών που δεν θέλουν να βρουν δουλειά και που προτιμούν να ζουν με επιδόματα του ΟΑΕΔ, όσο μικρά κι αν είναι αυτά, παρά να ιδρώσουν.
  Έχετε δει εκ πεποιθήσεως άνεργο ;;
  Ε λοιπόν, μπαίνει στο γραφείο σου με το παραπεμπτικό του ΟΑΕΔ και αντί να σε ενημερώσει για το τι ξέρει να κάνει, σε ρωτάει πόσες ώρες θα δουλεύει και πόσα θα παίρνει.
  Και όταν του απαντήσεις ότι θα ξεκινήσει με τον βασικό μισθό και μετά θα διαμορφωθεί ο μισθός του ανάλογα με τις ικανότητες του, θα σου απαντήσει ότι “δεν συμφέρει” γιατί ο βασικός μισθός είναι μόνο 250 Ευρώ πάνω από το επίδομα ανεργίας.

  Θα πρέπει λοιπόν να αξιολογούνται οι άνεργοι σε πραγματικούς άνεργους, οι οποίοι αξίζουν το επίδομα και σε εκ πεποιθήσεως άνεργους, οι οποίοι δεν αξίζουν το επίδομα.

  Και η αξιολόγηση μπορεί να γίνεται πολύ απλά από τον ΟΑΕΔ.
  Όταν έχει δώσει 5-6 παραπεμπτικά σε κάποιον για να επισκεφτεί εργοδότες και να πιάσει δουλειά, αλλά δεν τον πήρε κανένας, να επικοινωνεί με τους εργοδότες και να ενημερώνεται τι πρόβλημα υπάρχει.

  • Το ότι εσύ δίνεις τα ίδια λεφτά με ένα επίδομα-το οποίο παρέχεται ως βοήθεια- δε σε προβληματίζει;
   Φιλικά,
   ένας εργαζόμενος του 10ωρου.