Έρευνα: Αυξάνεται η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή (γράφημα)

Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία έρευνας του Κέντρου PEW, με τη γνώμη πολιτών από 26 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, για την κλιματική αλλαγή.

ΑΠΕ