Σήμερα με 19 θέματα η πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καστοριάς με τη νέα σύνθεση

Η πρόσκληση από τον πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δήμαρχο Καστοριάς Ιωάννη Κορεντσίδη Σας παρακαλούμε την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο Δημάρχου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή που χορηγήθηκε στους Προέδρους των Δημοτικών και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σήμερα με 19 θέματα η πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καστοριάς με τη νέα σύνθεση.