Δάσκαλος μουσικής και τάξη τραγουδούν το “Bohemian Rhapsody”

Σε ένα λύκειο  της Νορβηγίας, ο καθηγητής μουσικής  ζήτησε από τους μαθητές του ποιο κομμάτι ήθελαν να μάθουν πρώτα στα φωνητικά. Η τάξη απάντησε ομόφωνα στο τραγούδι των Queen “Bohemian Rhapsody”. Ο καθηγητής μουσικής έπαιξε τις πρώτες νότες στο πιάνο και προς έκπληξή του, όλοι οι μαθητές άρχισαν να τραγουδούν το διάσημο κομμάτι.

videoman.gr