Ευχαριστίες του Συλλόγου Αγίας Κυριακής στις εταιρίες J&P Avax, Bonatti και TAP

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Κυριακής Καστοριάς ευχαριστεί τις εταιρίες J&P Avax, Bonatti και TAP για τη διάνοιξη – καθαρισμό – ίσιαγμα τριών δρόμων της Αγίας Κυριακής.