Καστοριά: Δυο θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης

Ανώνυμη Εταιρεία  ζητάει να προσλάβει άμεσα με πλήρη απασχόληση πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.  στη

  1. Διοίκηση επιχειρήσεων
  2. Διαχείριση Ανθρώπινου δυναμικού

με τα κάτωθι προσόντα:

  • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση MS Office

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με e-mail στη διεύθυνση [email protected].