Καστοριάτελευταίες ειδήσεις

Τρεις παραιτήσεις από το ΔΣ του Νομικού Προσώπου του Δήμου Καστοριάς

 

Με την παρούσα αίτηση μας επιθυμούμε να μας απαλλάξετε από τα καθήκοντά μας στο ΝΠΔΔ του Δήμου Καστοριάς επειδή μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεργασίας με την νέα Δημοτική Αρχή.  Kαθώς επίσης και έπειτα από τις ανοίκειες επιθέσεις που δεχθήκαμε ως συμβούλιο από γνωστά κέντρα παραπληροφόρησης αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο ασκήσαμε μέχρι τώρα τα καθήκοντα μας, επιθέσεις που δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι ήταν κατευθυνόμενες από θεσμικούς δημοτικούς παράγοντες.

Για τα επίμαχα ζητήματα, που διαχέονται ως παραπληροφόρηση στην τοπική κοινωνία, επιθυμούμε  να σας ενημερώσουμε υπεύθυνα ότι το πρόβλημα με τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος, σε δομές που ανήκουν στο ΝΠΔΔ,  οφείλεται αποκλειστικά στην μειωμένη  τακτική χρηματοδότηση του Δήμου, για τις λειτουργικές ανάγκες τα τελευταία χρόνια αλλά και εξαιτίας των αυτοδιοικητικών και Εθνικών εκλογών και των περιορισμών στην λήψη αποφάσεων από τα δημοτικά κλπ συμβούλια ένα μήνα πριν από την διενέργεια τους και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών (παρ 5 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010).

Είναι οφθαλμοφανές ότι ο μόνος που μπορεί να δώσει λύση στα οικονομικά  θέματα είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος και το οικονομικό του επιτελείο, ως αποκλειστικός χρηματοδότης του Νομικού Προσώπου. Ως εκ τούτου εμείς, ως Διοικητικό Συμβούλιο, δεν νομιμοποιούμαστε να αλλάζουμε αποφάσεις, με διαχειριστικές αλχημείες και να μεταφέρουμε ποσά από ανελαστικές δαπάνες όπως η μισθοδοσία των μονίμων υπαλλήλων (και όχι των αιρετών, όπως κακόβουλα διέρρευσε) σε διαδικασίες που αφορούν την λειτουργία δημοτικών κτηρίων ήσσονος προτεραιότητας.   Υπενθυμίζουμε και τονίζουμε  ότι η στάση μας υπήρξε η ίδια και με την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου Καστοριάς.

Υπενθυμίζουμε ότι η καθυστέρηση χρηματοδότησης του ΝΠΔΔ από την δημοτική αρχή δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στην λειτουργία του, όσο αφορά τις ρυθμίσεις πληρωμών παγίων εξόδων ιδιαίτερα των παιδικών σταθμών αλλά και το αυξημένο κόστος των επαναρρυθμίσεων που επιβάλλεται να ακολουθήσουν.                  Η καθυστέρηση  βεβαίωσης χορήγησης πίστωσης από την δημοτική αρχή για την ανανέωση των συμβάσεων των υπαλλήλων ΙΔΟΧ όπως ήδη έχουμε αποφασίσει και αποτελεί πάγια τακτική σε εφαρμογή των υπουργικών διατάξεων δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία των παιδικών σταθμών και ερωτηματικά για την τύχη του προγράμματος και των εργαζομένων.

Για τους παραπάνω λόγους επιθυμούμε να κάνετε άμεσα αποδεκτή την παραίτηση μας.                            Οι υπογράφοντες

1 Λιάνος Σωκράτης          2 Αντωνίου Ματούλα              3. Σιδέρης Κωνσταντίνος

Προς τον κ. Πρόεδρο και τα μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς,

 

Back to top button