42ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (γράφημα)

Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία για το Φεστιβάλ που είναι σε εξέλιξη στη Δράμα .

ΑΠΕ