Πρωτότυπη ενημέρωση των μελών της Ένωσης Στρατιωτικών Καστοριάς

Η ΕΣΠΕΕ Καστοριάς, στα πλαίσια της όσο το δυνατόν, πληρέστερης ενημέρωσης των μελών της, ανακοινώνει την πρώτη ζωντανή διαδικτυακή ενημέρωση, μέσω ομαδικής προβολής από την ομάδα “φίλοι ΕΣΠΕΕ Καστοριάς” , την προσεχή Παρασκευή 11 Οκτωβρίου και από ώρα 18:30 έως 19:30.
Τα μέλη θα μπορούν να καταθέτουν τα ερωτήματα τους και τις όποιες προτάσεις τους. Όλοι μαζί μπορούμε.