ΕΠΣ: Οι κληρώσεις των Πρωταθλημάτων Υποδομών Κ-12 & Κ-14


Πραγματοποιήθηκαν  οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων υποδομών Κ-12: VELLE TRAVEL και Κ-14: Oρίζοντες & ART BOX της Ε.Π.Σ. Καστοριάς για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.
Προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των αγώνων  πρωταθλημάτων:
* Και για τις δύο κατηγορίες οι ποδοσφαιριστές πρέπει να έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το δελτίο αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστή και την ατομική κάρτας υγείας αθλητή σε ισχύ.
*Τα σωματεία να καταθέσουν ονομαστική λίστα με τη δύναμη του κάθε τμήματος για θεώρηση από την γραμματεία της Ε.Π.Σ. Καστοριάς.
*Επιτρέπεται η συμμετοχή νεώτερου ποδοσφαιριστή σε πρωτάθλημα μεγαλύτερης ηλικιακής κατηγορίας, εφ’ όσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που ισχύουν για την συγκεκριμένη κατηγορία.
*Επιτρέπεται η συμμετοχή κορασίδων, στην κατηγορία Κ-12, μέχρι δύο χρόνια μεγαλύτερα.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει διακοπή του Πρωταθλήματος για ένα μήνα κατά την περίοδο των εορτών. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με τις ακριβείς ημερομηνίες.
Οι προπονητές πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων.

                             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  K-14

ΕΠΣ   –  1η  αγωνιστική
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)Α/ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ
ΚΑΣΤΩΡΡΕΠΟ
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣΡΕΠΟ
ΕΠΣ   –  2η  αγωνιστική
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)Α/ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
Μ. ΑΛΕΞ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΚΑΣΤΩΡΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ
ΕΠΣ- 3η   αγωνιστική
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)Α/ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣΜ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΩΡΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣΡΕΠΟ
ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑΡΕΠΟ
ΕΠΣ-  4η   αγωνιστική
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)Α/ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥΚΑΣΤΩΡ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝΡΕΠΟ
Μ.ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΡΕΠΟ
                                ΕΠΣ-  5η αγωνιστική
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΚΑΣΤΩΡΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑΜ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥΡΕΠΟ
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣΡΕΠΟ
ΕΠΣ –  6η αγωνιστική
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)Α/ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥΚΑΣΤΩΡ
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ
Μ.ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣΡΕΠΟ
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣΡΕΠΟ
ΕΠΣ – 7η αγωνιστική
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)Α/ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣΚΑΣΤΩΡ
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥΜ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑΡΕΠΟ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥΡΕΠΟ
ΕΠΣ- 8η αγωνιστική
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)Α/ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣΜ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΑΣΤΩΡΡΕΠΟ
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝΡΕΠΟ
ΕΠΣ- 9η αγωνιστική
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)Α/ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣΚΑΣΤΩΡ
Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣΡΕΠΟ
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥΡΕΠΟ
ΕΠΣ- 10η αγωνιστική
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)Α/ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΩΡΜ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣΡΕΠΟ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣΡΕΠΟ

 

ΕΠΣ- 11η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)Α/ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣΚΑΣΤΩΡ
Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΡΕΠΟ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥΡΕΠΟ

                             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  K-12

 

ΕΠΣ   –  1η  αγωνιστική
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)Α/ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣΓ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
 ΚΑΣΤΩΡ Β’ΚΑΣΤΩΡ Α’
ΕΠΣ   –  2η  αγωνιστική
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)Α/ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
Μ. ΑΛΕΞ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
Γ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΩΡ Β’
ΚΑΣΤΩΡ Α΄ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΕΠΣ- 3η   αγωνιστική
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)Α/ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣΜ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΩΡ Β΄ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
ΚΑΣΤΩΡ Α΄ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΓ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΠΣ-  4η   αγωνιστική
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)Α/ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΚΑΣΤΩΡ Β΄
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥΚΑΣΤΩΡ Α΄
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΓΠ.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
                                ΕΠΣ-  5η αγωνιστική
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΚΑΣΤΩΡ Β΄ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ
ΚΑΣΤΩΡ Α΄ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΜ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Γ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
ΕΠΣ –  6η αγωνιστική
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)Α/ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΚΑΣΤΩΡ Β’ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥΚΑΣΤΩΡ Α΄
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣΓ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
ΕΠΣ – 7η αγωνιστική
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)Α/ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣΚΑΣΤΩΡ Α΄
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΚΑΣΤΩΡ Β΄
Γ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥΜ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΣ- 8η αγωνιστική
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)Α/ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΚΑΣΤΩΡ Α΄Γ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΩΡ Β΄ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣΜ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΣ- 9η αγωνιστική
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)Α/ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣΓ.Π.Ο.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣΚΑΣΤΩΡ Α΄
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥΚΑΣΤΩΡ Β΄
Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ
ΕΠΣ- 10η αγωνιστική
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)Α/ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
Γ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΩΡ Α΄Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΑΣΤΩΡ Β΄ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ

 

ΕΠΣ- 11η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)Α/ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣΝΤΑΗΛΑΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΓ.Π.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣΚΑΣΤΩΡ Α΄
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥΚΑΣΤΩΡ Β΄

sentranews.gr