Γ. Κορεντσίδης: «Ασκούν φτηνή πολιτική εις βάρος των συγκεκριμένων εργαζομένων, μη λέγοντάς τους την αλήθεια»

Η προηγούμενη διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. προχωρούσε σε ανανεώσεις συμβάσεων εργασίας χωρίς να υπάρχουν οι πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς  εξόδων μισθοδοσίας

Ο Δήμαρχος Καστοριάς Γιάννης Κορεντσίδης κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2019, ενημέρωσε το σώμα για το πώς κινήθηκε η προηγούμενη Διοίκηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου σχετικά  με το θέμα των συμβασιούχων.

Ειδικότερα ο Δήμαρχος Καστοριάς έκανε μια σύντομη αναδρομή για το χρονικό διάστημα 8 Αυγούστου 2019 – 13 Σεπτεμβρίου 2019, όπου φαίνεται πως η προηγούμενη διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. προχωρούσε στην καθολική ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων των παιδικών σταθμών, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν οι πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς.

Στις 7 Αυγούστου 2019, φτάνει στο Δήμο Καστοριάς παρατήρηση από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA όπου  αναφέρει ότι στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Καστοριάς  παρουσιάστηκε απόκλιση άνω του 10%.

Στις 8 Αυγούστου 2019 παίρνεται απόφαση από το Νομικό Πρόσωπο η οποία αφορούσε στην ανανέωση συμβάσεων των εργαζομένων ορισμένου χρόνου. Ο τότε Πρόεδρος στο 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε στα μέλη του το εξής «Με βάση τις διατάξεις του άρθρου (…) για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας των παιδικών σταθμών (…) τη δέσμευση του Δήμου Καστοριάς για έκτακτη  επιχορήγηση  προκειμένου να εγγραφούν πιστώσεις που αφορούν τη μισθοδοσία των υπαλλήλων».  Ο Δήμαρχος Γιάννης Κορεντσίδης έκανε λόγο για παραπλάνηση του Διοικητικού Συμβουλίου «Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, είχε εγγράψει στον προϋπολογισμό της  την τακτική επιχορήγηση προς το Ν.Π.Δ.Δ. το ποσό των  850.000 ευρώ και όχι του 1.100.000 ευρώ. Συνεπώς πήραν  μια απόφαση, χωρίς προηγουμένως να έχουν τη δέσμευση για έκτακτη  επιχορήγηση  από τον Δήμο Καστοριάς».

Στις 12 Αυγούστου 2019 συντάσσεται έγγραφο από την προηγούμενη Διοίκηση του  Νομικού Προσώπου  προς τον Δήμο Καστοριάς, με θέμα την έκτακτη επιχορήγηση και αναφέρει τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ.  Μέσω του εγγράφου καταλήγουν  στο ότι προβαίνουν στη δημιουργία αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης ποσού 200.000 ευρώ για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας.

Στις 19 Αυγούστου 2019 η Διεύθυνση του Νομικού Προσώπου ζητά από τον Πρόεδρο τής προηγούμενης Διοίκησης βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στους αντίστοιχους κωδικούς εξόδων μισθοδοσίας (σχετικά με την ανανέωση των συμβάσεων  18 υπαλλήλων),    προϋπόθεση η οποία δεν τηρείται την παρούσα χρονική στιγμή.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2019 μπορεί να ορκίστηκε η νέα Δημοτική Αρχή στο Δήμο Καστοριάς, αλλά το  ακόλουθο αίτημα απευθύνεται στον Πρόεδρο της προηγούμενης Διοίκησης και αναφέρει «Σύμφωνα με το έγγραφο του Παρατηρητηρίου  Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA την ανάγκη ύπαρξης βεβαίωσης πίστωσης στους αντίστοιχους κωδικούς,  τον αριθμό εγγραφόντων  νηπίων οι οποίοι υπερκαλύπτονται με το συγκεκριμένο και  υπάρχον προσωπικό (…) Κατόπιν όλων των παραπάνω προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφασή σας  παρακαλώ για τις δικές σας απαραίτητες ενέργειες και την ανάγκη βεβαίωσης πίστωσης».

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2019, βάσει της απόφασης που πάρθηκε από το Δ.Σ. του Νομικού  Προσώπου τον Αύγουστο του 2019, φτάνει στον Δήμο Καστοριάς έγγραφο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας το οποίο αναφέρει τα εξής «Παρακαλούμε να μας στείλετε την απόφαση Προέδρου σχετικά με την ανανέωση συμβάσεων 18 ατόμων και τη βεβαίωση πίστωσης για την κάλυψη της ανάγκης».

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου συστάθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2019.

Αξίζει να σημειωθεί πως κανένας από την  προηγούμενη Διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. δεν έδωσε το “παρών” στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου  «Χωρίς να αποδεικνύουν και χωρίς να έχουν επιχειρήματα για το πώς θα μπορούσαμε να ανανεώσουμε όλες τις συμβάσεις, έδιναν συνεντεύξεις στα τοπικά Μ.Μ.Ε. Τολμώ να πω πως κάνουν φτηνή πολιτική εις βάρος των συγκεκριμένων εργαζομένων, μη λέγοντάς τους την αλήθεια. Προσωπικά όσες φορές συναντήθηκα με τους εργαζομένους τούς είπα την αλήθεια κατάματα, δεν κρύφτηκα ποτέ», σχολίασε ο Δήμαρχος Καστοριάς.

Επιμέλεια: Χρύσα Κοσμίδου

orizontespress.gr