Τροχαίας Καστοριάς: Καθημερινοί οι έλεγχοι για τη χρήση κράνους

Στα πλαίσια δράσεων της ελληνικής αστυνομίας και συγκεκριμένα του Τμήματος Τροχαίας Καστοριάς, σας ενημερώνουμε ότι οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του προβλήματος μη χρήσης κράνους, θα είναι ενδελεχείς και καθημερινοί. Η επιλογή και η
συστηματική χρήση του κράνους πρέπει να συνδεθεί με την ατομική ευθύνη προστασίας και να αποφορτιστεί από την απειλή της ποινής.
Τμήμα Τροχαίας Καστοριάς