Καταγγελία της οικογένειας Β. Παπαντίνα για κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων των έργων του Καστοριανού ζωγράφου

Η οικογένεια του αείμνηστου Καστοριανού ζωγράφου Βασίλη Παπαντίνα ενημερώνει τους φιλότεχνους συμπατριώτες, ότι κυκλοφορούν στην αγορά από διάφορους επιτήδειους, πλαστά έργα του καλλιτέχνη έναντι ευτελούς τιμήματος, εξαπατώντας όποιον ήθελε να αποκτήσει ένα γνήσιο πίνακα.

Επίσης κάνει γνωστό ότι από τα μέλη της οικογένειας, έχουν εντοπιστεί πολλοί τέτοιοι πίνακες σε δημόσια κτήρια, ιδιωτικές συλλογές, ακόμα και σε ευαγή ιδρύματα!

Δυστυχώς κίνητρο για όλη αυτή την παράνομη δραστηριότητα ορισμένων επιτήδειων, στάθηκε η έκδοση το 2006 ενός λευκώματος με τα έργα του Βασίλη του Παπαντίνα, από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς, που έτυχε ευρείας κυκλοφορίας.

Είναι όμως άλλο πράγμα να γίνουν γνωστά τα έργα του Βασίλη Παπαντίνα στο ευρύ κοινό, μέσω αυτού του λευκώματος και άλλο να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από κάποιους επιτήδειους.

Γι΄ αυτό εφιστούμε την προσοχή όλων, να μην εμπλακούν με οποιονδήποτε τρόπο σ΄ αυτή την απάτη και επιφυλλασσόμεθα να προστατέψουμε με κάθε νόμιμο μέσο, τα πνευματικά δικαιώματα των έργων του αείμνηστου ζωγράφου.

Η οικογένεια
Γεωργίας  Β. Παπαντίνα

kastorianiestia.gr