Το νέο ΔΣ των Εκτελωνιστών Τελωνειακών Καστοριάς

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκτελωνιστών Τελωνειακών Αντιπρόσωπων Καστοριάς