Μάθημα με γερασμένους καθηγητές στα ελληνικά σχολεία

Το 72,68% των μονίμων εκπαιδευτικών είναι από 50 ετών και πάνω

Της Νικολίτσας Τρίγκα

Tο  μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό της χώρας μας …γέρασε, αφού όπως αποδεικνύουν  τα στατιστικά στοιχεία το 72,68%  είναι πάνω από 50 ετών . Η αδιοριστία της τελευταίας δεκαετίας οδήγησε στο φαινόμενο του «γερασμένου»  προσωπικού, γεγονός που έχει επισημανθεί και από σχετικές μελέτες της Eurostat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα ο  αιρετός στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριος Κορδής για την εικόνα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από 50 ετών και άνω, δηλαδή γεννηθέντες από το 1969 και προγενέστερα είναι 42.672 καθηγητές  δηλαδή το 72,68% των μονίμων εκπαιδευτικών.

Είναι προφανές, όπως επισημαίνει και ο κ. Κορδής  ότι η χρόνια αδιοριστία και οι ασφαλιστικές ρυθμίσεις, που οδηγούν τους εκπαιδευτικούς να εργάζονται μέχρι και τα 67 έτη, θα επιβαρύνουν συνεχώς τα μεγέθη αυτά. Με τα δεδομένα αυτά πολλοί εκπαιδευτικοί θα έχουν σχεδόν 50 χρόνια διαφορά ηλικίας με τους μαθητές τους. Κάτι που αποτελεί σοβαρό παιδαγωγικό ζήτημα. Το αίτημα για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών γίνεται πολύ πιο επιτακτικό με τα στοιχεία αυτά.

Από τη σχετική έρευνα, που έκανε ο αιρετός του ΚΥΣΔΕ προκύπτουν τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία:

Η πλειονότητα των μονίμων εκπαιδευτικών είναι οι γεννηθέντες μεταξύ 1963-1968 , που είναι 21.441 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 33,35% των μονίμων εκπαιδευτικών. Συνεπώς το 1/3 των εκπαιδευτικών είναι σε ηλικίες από 51-56 ετών!

Από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς οι περισσότεροι είναι οι γεννηθέντες το 1966 (3.919 εκπαιδευτικοί ποσοστό 6,09%), ακολουθούν οι γεννηθέντες το 1965 (3.794 εκπαιδευτικοί ποσοστό 5,90%), οι γεννηθέντες το 1964 (3.715 εκπαιδευτικοί ποσοστό 5,77%) και τέλος οι γεννηθέντες το 1967 (3.701 εκπαιδευτικοί ποσοστό 5,75%).

Συνεπώς οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με ηλικία από 52-55 ετών είναι  το 23,5% των υπηρετούντων!

Επίσης το 52,34% έχει από 10-18 έτη υπηρεσίας με βάση το ΦΕΚ Διορισμού, το 23,29% έχει από 19-24 έτη και πάνω από 25 έχει το 20,32%. Συνεπώς 1 στους 5 μόνιμους εκπαιδευτικούς έχει πάνω από 25 χρόνια υπηρεσίας.

Ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια το 2017 ήταν  66.283 και σήμερα 64.282. Το σχολικό έτος 2008-2009 είχαμε συνολικά 103.247 εκπαιδευτικούς στη Δευτεροβάθμια. Έχουμε συνεπώς μια μείωση των εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια  από το 2008 έως το 2019  κατά 38.965  που αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης 37,7%!

Oι 5 μεγαλύτερες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι η Α΄ Αθήνας με 6,40% των μονίμων και ακολουθούν η Δυτική Θεσσαλονίκη με 4,88%, ο Πειραιάς με 4,84%, η Γ΄ Αθήνας με 4,62% και η Ανατολική Θεσσαλονίκη με 4,4%.

Στην Περιφέρεια Αττικής υπηρετούν 19.150 μόνιμοι εκπαιδευτικοί δηλαδή το 29,60% των υπηρετούντων.

Σε σχέση με την ηλικιακή επιβάρυνση των εκπαιδευτικών τα στοιχεία που αφορούν τους μόνιμους εκπαιδευτικούς είναι τα ακόλουθα: