Καστοριά

Πρόταση για να κλείνει 8 ώρες κάθε μέρα η οδός Μανωλάκη!

Ο Δήμος Καστοριάς καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά στην έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την απαγόρευση ή μη κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Μανωλάκη, κατά τις ώρες λειτουργίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς.

Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή στο fax: 2467024711 (Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 2467351163), μέχρι την Πέμπτη, 24/10/2019 και ώρα 14:00.

Back to top button