Καστοριά: 1.000.000 € για έργα οδοποιίας προς επιχειρήσεις σε όλον τον νομό

Στο τελευταίο και πολύκροτο περιφερειακό συμβούλιο μεταξύ άλλων θεμάτων υπήρχε και μια εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου που αφορούσε Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργου της ΠΕ  Καστοριάς: «Υποδομές για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Καστοριάς», Προϋπ. 1.000.000,00 €”.
Πρόκειται για έργα 34 βελτίωσης δρόμων πρόσβασης σε επιχειρήσεις σε όλον τον νομό, αγροτικές μονάδες, εκτροφεία κ. ά. καθώς και στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης στον Γράμμο.
Τελικά το θέμα δε συζητήθηκε. Ελπίζουμε να επανέλθει πολύ σύντομα.