Η νέα Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Καστοριάς

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Καστοριάς

 – Δοκόπουλο Πέτρο, Αντιδήμαρχο Καστοριάς ως Πρόεδρο αυτής αναπληρούμενος από Μουρατίδη Χρήστο, Αντιδήμαρχο Καστοριάς.
– Κωτσόπουλο Χρήστο, εκπρόσωπο της ΕΛΜΕ Ν. Καστοριάς αναπληρούμενο από τον Σκοκλίδη Γεώργιο.
-Βασιλειάδου Όλγα, εκπρόσωπο της Β/θμιας εκπαίδευσης Ν. Καστοριάς αναπληρούμενη από τον Παπανδρέου Χρήστο.
-Τελλίδου Θεοδώρα, εκπρόσωπο της Α/θμιας εκπαίδευσης Ν. Καστοριάς αναπληρούμενη από την Λάζου Αργυρώ.
– Μαλέα Βασιλική, εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε του Ν. Καστοριάς αναπληρούμενη από την Βόλτση Αγγελική.
– Καλλίνικο Κωνσταντίνο εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων των μαθητών του Δήμου Καστοριάς αναπληρούμενο από την Ριζοπούλου Ευαγγελία.
-Μάρκου Ελένη εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς, αναπληρούμενη από τον Παπανδρέου Αθανάσιο, εκπρόσωποι παραγωγικής τάξης.
-Μπιλιάλη Δημήτριο, εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Καστοριάς (Ε.Β.Ε.Κ) αναπληρούμενο από τον Βαϊνά Ιωάννη , εκπρόσωποι παραγωγικής τάξης.
-Γραμματέα της Δ.Ε.Π ορίζουμε την υπάλληλό μας Νικολάου Αικατερίνη του κλάδου ΤΕ1 Βιβλιοθηκονομίας, αναπληρούμενη από την Μπλαχάβα Ελισάβετ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού.
Η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας είναι διετής.