Πρώτη συνάντηση για το ΕΣΠΑ 2021-2027 στη Δυτική Μακεδονία (φωτογραφίες)

Στην Κοζάνη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, η πρώτη Συνάντηση όλων των φορέων για την προετοιμασία της πρότασης κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Π.Δ.Μ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν οι επενδύσεις στους τομείς της τεχνολογίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των δικτύων αλλά και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη παρουσία των δήμων και των αρμόδιων φορέων.