Δυο θέσεις εργασίας στο κατάστημα «Γερμανός» στην Καστοριά

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Συμβούλος Πωλήσεων Κινητής-Σταθερής Τηλεφωνίας

2.Εξωτερικός πωλητής – σύμβουλος εταιρικών πωλήσεων

Κύριο αντικείμενο/αρμοδιότητες:

· Προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών τεχνολογίας σε νέους και υφιστάμενους πελάτες, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους και την επίτευξη του στόχου πωλήσεων.

· Ανάπτυξη και διατήρηση πελατολογίου

· Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών

Απαραίτητα προσόντα:

· Τουλάχιστον 1 χρόνο προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

· Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office

· Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

· Αναπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες

· Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη

· Εστίαση στην επίτευξη αποτελέσματος βάσει στόχων

· Ομαδικό πνεύμα

· Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων

· Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι)

Επιθυμητά προσόντα:

· Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ

· Γνώση προϊόντων τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών

Παροχές:

· Bonus βάσει επίτευξης στόχων

· Εκπτωτικά προγράμματα σταθερής και Internet

· Μοντέρνο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

· Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα πωλήσεων και νέες τεχνολογίες

· Προοπτικές εξέλιξης

Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο δυναμικό του καταστήματος, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]