Στις Βρυξέλλες Ζήσης Τζηκαλάγιας, Γιώργος Κασαπίδης και Ανδρομάχη Σκρέκα (φωτο)

Σήμερα στις Βρυξέλλες την καρδιά των αποφάσεων της Ευρώπης, βρέθηκε ο βουλευτής Ζήσης Τζηκαλάγιας με τον περιφερειάρχη Γιώργο Κασαπίδη.
Μαζί η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς Ανδρομάχη Σκρέκα και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Στο debate που έγινε με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωβουλευτές ανάπτυξαν τις θέσεις τους για την πολιτική που πρέπει να εφαρμοσθεί για την ανάπτυξη του διασυνοριακού τουρισμού, σε συνάρτηση με την ανάγκη για προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.