Το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς έχει το δικό του Εργαστήρι Πληροφορικής!

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Δήμαρχο Καστοριάς και τους υπαλλήλους του Δήμου Καστοριάς και της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για την επιτυχή διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών παραλαβής και παράδοσης του εργαστηρίου στο σχολείο μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στο Δήμαρχο κ. Α. Αγγελή και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ε. Στεργιόπουλο καθώς και στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της απόφασης αγοράς και τοποθέτησης του εργαστηρίου στο σχολείο μας.

Η Διευθύντρια του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς

Βαρβάρα Μπελερή