Η Πυροσβεστική στη Βιβλιοθήκη (φωτογραφίες)

Γνωριμία με το επάγγελμα του πυροσβέστη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς. Άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς έδειξαν το πυροσβεστικό όχημα και τα εξαρτήματα που χρειάζονται κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Ευχαριστούμε θερμά την υπηρεσία και ειδικά τον ανθυποπυραγό κ. Αβραμίδη για την ενημέρωση.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς