Καστοριά

«Ο ΤΑΡ επενδύει στους νέους επιστήμονες»: Συνέντευξη Ευάγγελου Σίσκου

Στην Ελλάδα, ο ΤΑΡ έχει επενδύσει σε διάφορες δράσεις με θετικό αντίκτυπο προς τις τοπικές κοινότητες σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό κι εκπαιδευτικό επιπέδο. Για να συζητήσουμε μία από τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες του ΤΑΡ, ρωτήσαμε τον Ευάγγελο Σίσκο, Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ο κ. Σίσκος είναι επίσης Διευθυντής του Διεθνούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου». Πρόκειται για ένα από τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της ενέργειας που χρηματοδοτεί ο ΤΑΡ στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, ενώ στηρίζει επίσης το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης «Τεχνολογία Φυσικού Αερίου» που προσφέρει το παράρτημα Καβάλας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Ο καθηγητής κ. Ευάγγελος Σίσκος

1. Περιγράψτε μας τον οργανισμό που εκπροσωπείτε και το ρόλο σας σε αυτόν. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε;

Ο οργανισμός που εκπροσωπώ είναι το ενιαίο πλέον (μετά την ενοποίηση της 7ης Μαΐου 2019) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, είμαι Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Σπουδών. Επίσης, τελώ εμπνευστής, ιδρυτής και διευθυντής του μοναδικού στην Ελλάδα Διεθνούς Διιδρυματικού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου» (Petroleum oil and gas management and transportation − M.Sc. MOGMAT). Πρόκειται για ένα κοινό ελληνο-αζέρικο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan State University of Economics).

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ήταν η επιτυχής ανάπτυξη του μοναδικού αυτού μεταπτυχιακού προγράμματος που λειτούργησε και λειτουργεί στην πόλη της Καστοριάς και προσελκύει φοιτητές από όλη τη χώρα. Επίσης σημαντική πρόκληση για εμάς, αποτελεί η δημιουργία παραρτημάτων του M.Sc. MOGMAT σε όλες τις χώρες διέλευσης του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, μέρος του οποίου αποτελεί ο αγωγός ΤΑΡ. Δηλαδή το Αζερμπαϊτζάν (Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Μπακού), από όπου προέρχεται το φυσικό αέριο, και τους ενδιάμεσους σταθμούς: τη Γεωργία (Πανεπιστήμιο του Μπατούμι), την Τουρκία (Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης), την Αλβανία (Πανεπιστήμιο του Αυλώνα) και την Ιταλία (Πανεπιστήμιο της Νάπολης).

Τέλος, πρόκληση θεωρούμε την αποστολή μας να εκπαιδεύσουμε ικανά στελέχη για τις εθνικές και πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.

2. Τι αλλαγές έχετε παρατηρήσει στην κοινότητά σας μετά την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας (χορηγία για την κάλυψη διδάκτρων μεταπτυχιακών σπουδών), στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων του ΤΑΡ;

Τα οφέλη από την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι πολλαπλά. Κατ’ αρχάς, η επένδυση στη γνώση και η επιμόρφωση νέων επιστημόνων. Στην περίπτωση των σπουδαστών του M.Sc. MOGMAT, η επένδυση του ΤΑΡ έλαβε τη μορφή επιχορήγησης μέρους ή όλων των διδάκτρων για τη φοίτησή τους στο μεταπτυχιακό. Συνολικά 138 σπουδαστές (2 εκ των οποίων αλλοδαποί) έχουν φοιτήσει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου», από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 μέχρι σήμερα. Πρόσφατα μάλιστα, είχαμε και την ορκωμοσία των πρώτων 40 αποφοίτων του προγράμματος.

Η πρώτη ορκωμοσία του MOGMAT στην Καστοριά, Οκτώβριος 2019 (πηγή: fouit.gr)

H επιδότηση των διδάκτρων που χρηματοδότησε ο ΤΑΡ ήταν ιδιαίτερα σημαντική για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα στην πόλη της Καστοριάς, στην οικονομία της οποίας συμβάλλει η λειτουργία του M.Sc. MOGMAT.

Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε ότι πολλοί απόφοιτοι του μεταπτυχιακού μας βρήκαν άμεση απασχόληση –κάποιοι πριν ακόμη την αποφοίτησή τους– ως στελέχη ελληνικών εταιρειών υδρογονανθράκων (ΔΕΣΦΑ, ΕΛΠΕ κ.ά.), κάτι που υπογραμμίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας του ΤΑΡ.

3. Ποια είναι η άποψή σας για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, γενικά;

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι σημαντική αφενός για τις μεγάλες επιχειρήσεις κι αφετέρου για τις ωφελούμενες τοπικές κοινωνίες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον ΤΑΡ που υλοποίησε τη μεγαλύτερη ενεργειακή επένδυση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων στη χώρα. Και μάλιστα, μέσω της υποστήριξης που παρείχε στο πρόγραμμα MOGMAT, ο ΤΑΡ στήριξε επίσης την τοπική κοινότητα της Καστοριάς, αλλά και το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας γενικότερα.

4. Πώς θα χαρακτηρίζατε τη μέχρι τώρα συνεργασία σας με τον ΤΑΡ;

Η συνεργασία μας με την εταιρεία ΤΑΡ και το Ίδρυμα Μποδοσάκη, που υλοποιεί τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, υπήρξε άψογη. Όλα τα συμφωνηθέντα τηρήθηκαν στο ακέραιο και θα χαρούμε αν αυτή η συνεργασία συνεχιστεί.

5. Τι θα σας μείνει περισσότερο από αυτήν την συνεργασία;

Η στήριξη του ελληνο-αζέρικου Διεθνούς Διιδρυματικού-Διατμηματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου», αποτελεί ταυτόχρονα στήριξη αφενός της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας, και αφετέρου της διμερούς ακαδημαϊκής συνεργασίας με το Αζερμπαϊτζάν.

Εκδήλωση για την ανακοίνωση της χορηγίας του TAP στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας

Και είναι μεγάλη χαρά για εμάς, τους πανεπιστημιακούς δασκάλους, που δίνεται η δυνατότητα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές να παρακολουθήσουν, με μειωμένα ή καθόλου δίδακτρα, προγράμματα του επιπέδου του M.Sc. MOGMAT. Μεταπτυχιακά προγράμματα δηλαδή που τους παρέχουν ευκαιρίες άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό – σε εθνικές ή πολυεθνικές εταιρείες και οργανισμούς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

 

 

 

Back to top button