Μια νέα ειδικευόμενη παιδίατρος στο Νοσοκομείο Καστοριάς

Η Διοίκηση του Γενικού  Νοσοκομείο Καστοριάς,  σας ενημερώνει ότι, στη δύναμη της  Παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκομείου μας προστέθηκε και μια νέα ειδικευόμενη  Παιδίατρος.
Η στελέχωση του Νοσοκομείου για εμάς είναι προτεραιότητα και συνεχίζουμε απρόσκοπτα την ενδυνάμωσή του.
Ο Διοικητής και το Δ.Σ.
του Γ.Ν.Καστοριάς
Καστοριά  19-11-2019