Καστοριά: Η “άνω κάτω” φωτογραφία της ημέρας!

Η φωτογραφία της ημέρας από τη γυρολιμνιά, σε πρώτη ματιά φαίνεται απολύτως φυσιολογική.

Μας την έστειλε ο Stavros Renis με τη εξής λεζάντα: “Η λίμνη πάνω ο ουρανός κάτω!