Η απόφαση του Δήμου Καστοριάς για τις μεταβολές σε δημοτικά και νηπιαγωγεία

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καστοριάς σχολικού έτους 2020-2021